Kuvauslupa huoltajalta

Suomen koulukuvausliitto suosittelee noudattamaan Kuluttaja-asiamiehen laatimia ohjeita lasten koulu- ja päiväkotivalokuvauksesta.

Lisää KVV:n linjauksesta >>

Vanhemmilta on suositeltavaa pyytää suostumus siihen, että alaikäinen saa osallistua kuvaukseen ja siihen, että vanhemmat ottavat kuvat nähtäväkseen. Suostumus voidaan antaa joko suullisesti tai kirjallisesti.

Kun valokuvat otetaan koulussa, on varmistuttava siitä, että kuvaus ja kuvien toimittaminen ei synnytä lapsen ja muiden oppilaiden, tai lapsen ja kodin välille ristiriitatilannetta. Lasta ei myöskään saa asettaa eriarvoiseen asemaan luokkatovereiden kanssa. Tämä ilmenee myös perusopetuslaissa (628/1998). Näin ollen käytännössä ei ole mahdollista evätä lapsen osallistumista valokuvaukseen, vaikka lapsella ei olisikaan suostumusta mukanaan.

Posted in Suositukset.