Suositus koulukuvien tutustumiskuvista

Suomen koulukuvausliitto suosittelee toimimaan Kuluttaja-asiamiehen lasten koulu- ja päiväkotivalokuvausta koskevan linjauksen mukaisesti, jonka mukaan niille, jotka eivät tilaa kuvia, kuvat toimitetaan tutustumista varten kotiin, jotta lapsi ei joutuisi eriarvoiseen asemaan ja jäisi ilman koulukuvia.

Kun valokuvat otetaan koulussa, on varmistuttava siitä, että kuvaus ja kuvien toimittaminen ei synnytä lapsen ja muiden oppilaiden, tai lapsen ja kodin välille ristiriitatilannetta. Lasta ei myöskään saa asettaa eriarvoiseen asemaan luokkatovereiden kanssa. Tämän takia tutustumiskuvien toimittamisesta koteihin on muodostunut vakiintunut käytäntö koulukuvaustoimialalla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto täsmentää, että valokuvauksen ennakkoilmoittamismenettelyllä vanhemmat saavat etukäteen tietoa kuvauksesta, antavat kuvaukseen osallistumiseen suostumuksensa ja suostuvat ottamaan kuvat nähtäväkseen. Tällä varmistetaan, että ei synny negatiivista sopimussidontaa. Kun otetaan huomioon valokuvien markkinointiin liittyvät osatekijät, kuten valokuvien ottopaikka, markkinointikanavat; opettajat ja lapset, toimii tutustumiskuvien peruuttamisoikeus tasapainottavana sopimusehtona.

Kuvaukseen ilmoittautuessaan asiakas sitoutuu kuvauspalveluntarjoajan esittämiin tilaus- ja toimitusehtoihin sekä vastaanottamaan kuvat. Niille, jotka eivät ole tehneet tilausta verkkokaupassa esim. kahden viikon aikana kuvien julkaisemisesta, voidaan toimittaa KKV:n ohjeistuksen mukaisesti kuvat tutustumista varten kotiin, jotta lapsi ei joutuisi eriarvoiseen asemaan ja jäisi ilman koulukuvia. Näillä tutustumiskuvilla on ohjeistuksen mukainen veloitukseton 14 päivän palautusoikeus. Asiakkaan tulee voida halutessaan lunastaa osa tai kaikki hänelle toimitetut tutustumiskuvatuotteet.

Lisää KKV:n linjauksesta (pdf) >>

Posted in Suositukset.