Jäseneksi

Suomen koulukuvausliiton jäsenet kuvasivat vuonna 2020 koulukuvauksissa 871 000 lasta ja nuorta. Liiton jäsenet kuvaavat yli 98 % kaikista Suomen päiväkoti- ja kouluikäisistä.

 

Mitä jäsenyystyyppejä on haettavissa?

Suomen koulukuvausliiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja harjoittaa koulukuvausta. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

Miksi kannattaa liittyä jäseneksi?
Kiitettävä koulukuvaaja -sertifikaatti

Koulukuvaus on muuttunut kovasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alalla ei ole ennen ollut mitään tahoa, joka olisi edustanut sitä eri sidosryhmien suuntaan.

Suomen koulukuvausliiton jäsenet edistävät liiton jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantavat alan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä kehittävät valokuvan, alan ja alalla toimivien arvostusta ja asemaa sekä toimintamalleja.

Suomen koulukuvausliiton jäsenet saava käyttöönsä Kiitettävä koulukuvaaja -sertifikaatin merkiksi reilua koulukuvausta suorittavasta jäsenliikkeestä.


Kuinka liityn jäseneksi?

Jäsenyyttä ja kannattajajäsenyyttä haetaan aina kirjallisesti, täyttämällä sähköinen lomake

Jäsenyys alkaa, kun Suomen koulukuvausliiton hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Tämän jälkeen uusi jäsen saa vahvistusviestin jäsenyydestään. Vuoden 2021 jäsenyys on liittymis- ja jäsenmaksusta vapaa, kun jäsenyyttä haetaan viimeistään huhtikuun 2021 aikana.